[074]โคะโคะโระ – ความรักคือบาป

เพราะเธอแสดงให้ฉันเห็นถึงความเด็ดเดี่ยวในการที่จะพยายามจับอะไรบางอย่างในใจของฉันออกมาอย่างไม่เกรงใจ เพราะเธอตั้งใจที่จะกรีดหัวใจฉัน และดื่มเลือดอุ่นๆ ที่ไหลเวียนในนั้น แต่ตอนนั้นฉันยังอยากมีชีวิตอยู่ ฉันยังไม่อยากตาย ดังนั้นฉันจึงบ่ายเบี่ยงความต้องการของเธอโดยให้สัญญาว่าจะเล่าให้ฟังวันหลัง ตอนนี้ฉันกรีดหัวใจตัวเองออกมาและกำลังจะเอาเลือดอาบหน้าเธอ เมื่อชีพจรฉันหยุดเต้น ถ้าเธอรับเอาชีวิตใหม่นี้ เข้าไปอยู่ใจเธอได้ ฉันก็พอใจแล้ว

(เซนเซ,จากฉบับภาษาไทยแปล โดยดร.ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ กับกนก ศฤงคารินทร์, สนพ.ยิปซีหญ้า, หน้า 247-248)

AFk1E5a

Continue reading

Advertisements