[068]Tenchijin – ความรักและความยุติธรรม

Tenchijinimage credit: http://asianwiki.com/Tenchijin

Tenchijin

ปีที่ฉาย: 2009
ความยาว: 47 ตอน
แนว: Taiga Drama(ละครย้อนยุค)
เอนทรี่ติ่งล้วนๆ ไม่มีอะไรผสมเจือปนเลยค่ะ(..)
Continue reading

Advertisements